Definities hoog-risicocontact:

  • u heeft minstens 15 minuten (cumulatief) contact gehad met een besmette persoon op minder dan 1,5 meter zonder gebruik van mondmasker of met incorrect gebruik van het mondmasker (i.e. neus en mond niet volledig bedekt);
  • u heeft direct (fysiek) contact gehad met een besmette persoon of diens excreties/lichaamsvloeistoffen (e.g. speeksel, braaksel, stoelgang, slijmen, …)
  • u werd door de ‘Coronalert’ app geïdentificeerd als nauw contact tenzij uit een risico-evaluatie door ons bepaald wordt dat het risico lager kan ingeschat worden (e.g. u en de besmette persoon droegen allebei correct uw mondmasker);
  • u heeft minstens 15 minuten samen met een besmette persoon gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, ook als alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.
 
Twijfelt u of dat u hoog-risicocontact heeft gehad, dan kan u ons hiervoor contacteren.

Bij hoog-risicocontact is er geen testing of quarantaine nodig (ongeacht de vaccinatiestatus) tenzij u zelf ook klachten heeft van COVID-19.

 

Er is wel enige voorzichtigheid geadviseerd in de volgende situaties (zie figuur):

  • Hoog-risicocontact binnen het huishouden: personen vanaf 6 jaar oud worden sterk aanbevolen om gedurende 7 dagen na het risicocontact een mondmasker te dragen wanneer men contacten heeft buiten het huishouden. Indien mondmaskerdracht niet mogelijk is, is een dagelijkse zelftest sterk aanbevolen.
  • Hoog-risicocontact buiten het huishouden: het is afgeraden om gedurende 7 dagen naar bijeenkomsten te gaan of in contact te komen met kwetsbare personen.

Bovenstaande richtlijnen zijn van toepassing vanaf 17 maart 2022 (laatst gecontroleerd op 19 juli 2022).