Wij zijn allen geaccrediteerde en volledig geconventioneerde artsen. Wij volgen dus de tarieven die afgesproken zijn met het RIZIV. Voor een consultatie bedraagt dit €28 en voor een huisbezoek €41.
 
Enkele opmerkingen:
  • Heeft u verhoogde tegemoetkoming? Wij rekenen dan alleen het remgeld aan (i.e. de derdebetalersregeling). Voor meer informatie over verhoogde tegemoetkoming en of u hier al dan niet recht op heeft, kan u terecht op de website van het RIZIV.
  • Indien er bepaalde technische prestaties uitgevoerd worden (zoals een hartfilmpje, uitstrijkje, hechtingen, …) wordt er een extra supplement aangerekend dat conform is met de vastgelegde tarieven.
  • Indien u na 18u op consultatie komt, wordt er een extra supplement aangerekend dat eveneens conform is met deze vastgelegde tarieven.
  • Voor niet-therapeutische prestaties zoals consultaties i.k.v. verzekeringsattesten is terugbetaling door de mutualiteit NIET toegelaten. Wij zullen hiervoor een factuur opstellen dat door de vragende partij (zoals de verzekeraar) dient te betaald worden. Deze tarieven kunnen door die partijen rechtstreeks bij ons worden opgevraagd.
 
U kan in onze praktijk met cash en Bancontact betalen.