Voorschriften
Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een consultatie.
 

Voor chronische medicatie zullen wij ervoor zorgen dat u genoeg voorschriften heeft tot aan uw volgende controle. In het geval dat na uw consultatie blijkt dat het aantal voorschriften ontoereikend is voor de afgesproken periode, zullen wij bij wijze van uitzondering het aanvullende voorschrift klaarmaken.

Sinds 1/10/2021 werken wij met elektronische voorschriften. Deze voorschriften worden opgeladen op een beveiligd platform. Wanneer u naar de apotheek gaat – dit kan eender welke apotheek in België zijn – zal de apotheker toegang hebben tot uw voorschriften als u uw identiteitskaart, kids-ID of ISI+ kaart overhandigd. Om een duidelijk overzicht te hebben van uw elektronische voorschriften kan u terecht op volgende websites/apps:
Indien u graag nog een papieren voorschrift ontvangt, kan u dit steeds vragen aan ons.
Attesten en formulieren
Voor het invullen van attesten en formulieren hebben wij de nodige informatie en tijd nodig. Gelieve hiervoor dus op consultatie te komen.
 

Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Attesten voor arbeidsongeschiktheid of schoolverlet in het verleden kunnen we niet schrijven. Verder versturen wij deze attesten ook niet door aan derden, dit is de taak van de patiënt.